Çinko Borat 4013

Ürün Açıklaması

Türkiye yüksek kaliteli bor rezervlerine sahip bir ülke olmasına rağmen, uzun yıllardır ülkemize ithal olarak giren ÇİNKO BORAT, MELOS A.Ş. bünyesindeki uzman teknik kadrosunun denetiminde, Türkiye’de üretilmektedir.

Çinko Borat 4013 Özellikleri

Alev geciktirici olarak; Çinko Borat, alüminyum trihidrat (ATH), magnezyum hidroksit, antimon bileşikleri,  bromin, klorür ve fosfat bileşikleri kullanılmaktadır.  Ancak antimon trioksit ve antimon trioksit-halojen karışımlarının, yanma esnasında zehirli duman açığa çıkarmaları sebebiyle bazı ülkelerde kullanımları yasaklanmış olup,  alev geciktiricilerin kombine olarak kullanılması alternatif çözüm olarak sunulmuştur.

ALEV GECİKTİRİCİ ve DUMAN BASTIRICI  özelliğinden dolayı ÇİNKO BORAT, ATH ile bağlantılı olarak artan şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü bu iki madde, halojen olmayan bir formülasyonda olup yanma koşullarında daha az duman ve zehirli madde çıkmasını sağlamaktadır. Bunun yanında çinko borat, çinko borat-antimon trioksit  kombinasyonu ile veya tek başına da kullanılabilmektedir.

Menü