Çevreci ve Ekonomik Aktif Çinko Oksit

Çinko Oksit ve Aktif Çinko Oksit Molekülleri

MELOS AŞ sunduğu aktif çinko oksit ürünleriyle kauçuk ürünlerdeki çinko içeriğinin azaltılmasına ve bu ürünlerin gerek üretim gerek kullanım süreçlerinde çevreye olan zararlarının azaltılmasına önemli katkı sağlıyor. 

Stearik asitle birlikte çinko oksit (ZnO), sülfür vulkanizasyonu için vazgeçilmez bir aktivatör olarak kabul edilir. Geleneksel olarak 3 veya 5 phr konsantrasyonlarında kullanılır. Son zamanlarda, kauçuk bileşiklerinde ZnO seviyesinin azaltılması, Avrupa'nın su yollarındaki Zn seviyelerine ilişkin endişeler ve suda yaşayan organizmalara çözünür Zn bileşiklerinin zararlı etkisi nedeniyle önemli bir konu haline gelmiştir. Çinko (Zn), kauçuk ürünlerin, özellikle de lastiklerin üretimi, kullanımı ve geri dönüşümü sırasında kauçuktan çevreye salınabilir. Yeraltı suyundaki potansiyel çinko kaynakları, lastiklerden aşınan kauçuk tozu ve yapay spor sahalarının yapımında kullanılan ömrünü tamamlamış lastiklerden üretilen kauçuk granüllerdir. Avrupa Birliği çevre direktiflerine göre çinko, "Su organizmaları için çok toksik, suda yaşayan organizmalar için çok toksik, uzun vadeli olumsuz etkilere neden olabilir" risk ibaresi ile "Çevre için Tehlikeli" olarak sınıflandırılmıştır.

Kauçuk bileşiklerde çinko oksit kullanımının azaltılması üzerine çalışmalar alternatif vulkanizasyon ajanları ve daha verimli çinko oksit kullanımı gibi konu başlıklarında devam etmektedir.
Kauçuk bileşiklerdeki çinko oksit miktarını neredeyse yarı yarıya azaltmanın olası yollarından bir tanesi de Aktif Çinko Oksit ürünleri kullanmaktır. MELOS AŞ hassas üretim süreçleriyle, ince taneli, yüksek saflıkta ve en önemlisi 70 gr/m2 değerlerine varan yüksek yüzey alanına sahip Aktif Çinko Oksit ürünleri üretmektedir. 2006’dan beri sektörde edindiği tecrübeler ile geliştirmeye devam ettiği üretim ve kalite kontrol süreçleriyle ülkemizde ve dünyadaki hatırı sayılır üreticilerden olmuştur. 

Yüksek saflıkta hammadde seçimi ile başlayan çok adımlı kimyasal süreç her adımda sıkı takip edilerek nihai üründeki başta kurşun olmak üzere tüm ağır metallerin oranları minimumda kontrol altında tutulur ve yüksek teknoloji ekipmanlar sayesinde nano seviyede tanecik boyutları elde edilir. Bu moleküller yuvarlak yapıları sayesinde kauçuk hamurunda kolayca ve eşit dağılırlar ve yüzey alanlarının genişliği sebebiyle geleneksel çinko oksit ürünlerine göre çok daha etkindir. Böylelikle yüzde 50’ye varan dozaj tasarrufu sağlanabilir. 

MELOS AŞ 2019 yılından itibaren piyasaya sürdüğü yeni ürünlerinde kullanım kolaylığını ön plana çıkaracak yenilikler yapmıştır. Geleneksel çinko oksit ürünleri yerine kullanılabilecek, dozaj azaltmaya ve dolayısıyla formül değiştirmeye gerek bırakmayan, 1:1 oranda değişim yapılabilecek kontrollü azaltılmış çinko oksit içeren ürünler piyasaya sürmüştür. Bu ürünler daha az çinko oksit içermesine rağmen nihai üründe istenilen mekanik ve fiziksel tüm özellikleri başarıyla sağlamaktadır. 

Bu ürünler çevreye verdiği olumlu katkıların yanısıra kullanıcılara ekonomik olarak da yüksek fayda sağlıyor. MELOS AŞ tarafından daha az çinko metali kullanılarak üretilen bu ürünler geleneksel çinko oksit ürünlerine göre çok daha uygun fiyatlar sunulmasına olanak sağlıyor ve daha az çinko içeren nihai kauçuk ürünler daha uygun fiyatlara üretilebiliyor.