Reach Politikamız

Reach Hakkında

Avrupa Birliği’nde kimyasal maddelere ilişkin mevzuat olan REACH’e göre, bütün madde ve preparatlar Avrupa Kimyasallar Birliği’ne (ECHA) kaydedilmek zorundadır.

REACH’in ilk hedefi, MELOS’un da kalite politika hedefleri arasında yer alan, insan sağlığını ve çevreyi korumaktır.

Yıllık 1 ton ve daha fazla miktarda Avrupa Birliğine üye ülkelerde üretilen ya da bu ülkelere ihracatı yapılan kimyasal maddelerin kaydının yapılmasını zorunlu tuttuğundan ötürü REACH’in tüm kimya sektörü üzerinde etkisi büyük olacaktır.

MELOS, REACH tüzüğünü desteklemekte olup, üretimini yaptığı tüm ürünlerin kaydı tamamlanmıştır.

Menü